Recíproco encaje y coherencia de los ámbitos de los Reglamentos comunitarios de Derecho internacional privado

Aquest projecte sobre reglaments comunitaris estudia els límits i la coherència recíproca de l’àmbit material dels reglaments i altres instruments normatius de la UE en matèria de dret internacional privat. Principalment és un problema pràctic per als aplicadors del dret, obligats a abordar sense eines d’interpretació i d’integració pròpies cada dret nacional. Els objectius són constatar, detectar i sistematitzar els problemes de fronteres i llacunes entre els reglaments de la UE en matèria de dret internacional privat; formular propostes per solucionar aquests problemes, principalment en la jurisprudència interpretativa del Tribunal de Justícia de la UE i per a la doctrina.

Dades del projecte (GREC)

Membres


Quim Forner Delaygua (IP)
Cristina Gonzalez Beilfuss
Cristina Pellise de Urquiza
Maria Alvarez Torne
Georgina Garriga Suau
Josep Maria Fontanellas Morell
Diana B. Marin Consarnau
Maria Font Mas
Lukas Heckendorn
Rodrigo Rodriguez
Ilaria Pretelli
Jorge Erazo Robles
Alegria Borras Rodriguez

Activitats


Publicacions