La lección del ‘nunca más’ una aproximación interdisciplinar al contenido y alcance jurídico internacional de la obligación estatal de garantizar la no repetición a través de la educación en memoria

L’educació en memòria és considerada una eina clau per a prevenir la repetició de greus violacions de drets humans. No obstant això, des del punt de vista jurídic internacional, el contingut de l’obligació de l’Estat de garantir la no repetició per aquesta via resulta encara molt vague. Així mateix, la incorporació formal de la temàtica de la memòria en els currículums educatius no sembla garantir necessàriament aquest efecte preventiu. El projecte que es proposa cerca determinar l’abast jurídic d’aquesta obligació a partir de la seva interacció amb altres drets humans, avaluar el seu impacte en la prevenció de violacions greus de drets humans i identificar les estratègies didàctiques que resultarien més adequades per a aconseguir que la seva implementació aconsegueixi la prevenció desitjada, amb vista a dissenyar un model de política pública d’educació en memòria capaç de satisfer les exigències normatives internacionals. A tal fi, es realitzarà un estudi comparatiu de quatre casos (l’Argentina, el Brasil, Xile i Espanya), triats per compartir un passat dictatorial la memòria del qual, no obstant això, ha rebut un tractament molt diferent en el sistema educatiu de cadascun d’ells. A més, l’estudi comparatiu d’aquests països té l’interès afegit que, ara com ara, presenten realitats sociopolítiques diferents (encara que es puguin observar certes tendències confluents entre ells) en les quals el passat dictatorial adquireix una dimensió pròpia i particular.

Dades del projecte (GREC)

Membres

Rosa Ana Alija Fernandez– Investigadora Principal (Universitat de Barcelona)
Isabel Alonso Dávila (Associació Catalana D’expresos Polítics Del Franquisme)
Alfons Aragoneses (Universitat Pompeu Fabra)
Ricardo Gervasio Bastos Visser (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)
Jordi Bonet Perez (Universitat de Barcelona)
Marcos Vinício Chein Feres (Universidade Federal De Juiz De Fora)
Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad De León)
Marilina María Del Luján Ermini (Diversas Escuelas De Educación Secundaria, Argentina)
Paula Elvira Espinosa (Instituto De Educación Superior N° 28 “Olga Cossettini”, Argentina)
Jose Antonio Estevez Araujo (Universitat de Barcelona)
Antonio Gimenez Merino (Universitat de Barcelona)
Jose Luis Gordillo Ferre (Universitat de Barcelona)
Diego Higuera Rubio (Universidad Pedagógica Nacional De Colombia Y Centro De Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, Cesjul)
Antonio Madrid Perez (Universitat de Barcelona)
Lluís Medir Tejado (Universitat de Barcelona)
Joan Ramos Toledano (Universitat de Barcelona)
Márcia Rodrígues Bertoldi (Universidade Federal De Pelotas)
Gustavo Silveira Siqueira (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)
Julia De Souza Rodrigues (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)
Virginia Vecchioli (Universidade Federal De Santa María)
Alan Wruck Garcia Rangel (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)

Finançat per: