“El programa NextGenerationEU i el nou cicle pressupostari de la Unió Europea”, per Andreu Olesti

Les iniciatives més rellevants de la UE per a la recuperació després de la pandèmia tenen el seu epicentre en el pressupost. En aquest treball s’examina l’abast i contingut del programa NextGenerationEU en general i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en particular, i la seva interacció amb el marc pressupostari de la UE per al proper septenni, centrat en dos dels seus instruments més importants: el marc financer pluriennal 2021-2027 i la Decisió sobre recursos propis. L’aprovació del programa NextGenerationEU representa un canvi substancial en el finançament de la Unió i un aprofundiment de la integració europea que ha superat límits que, amb anterioritat a la pandèmia, els Estats consideraven infranquejables.

DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i63.2021.3710