Diversidad biológica y Derecho Internacional: nuevos problemas y tendencias, interacción de regímenes jurídicos y principales retos normativos

Hi ha un ampli consens de la comunitat internacional respecte del valor intrínsec de la biodiversitat i la necessitat de protegir-la col·lectivament enfront de les amenaces que planteja la seva explotació i el seu ús per mitjà dels nous desenvolupaments científics, tecnològics i, particularment, biotecnològics. A partir d’aquí, els objectius del projecte són: a) l’anàlisi de l’impacte dels desenvolupaments científics i tecnològics i de la biologia moderna en la regulació internacional relativa a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat; b) l’estudi de les interaccions entre el conveni corresponent i els diferents règims convencionals que afecten la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat, en els quals incideix el desenvolupament dels avenços de la biotecnologia; c) la governança de la biodiversitat marina i l’exploració i explotació dels recursos genètics marins, mitjançant un enfocament regional (Mediterrània, Carib, Àrtic).

Dades del projecte (GREC)

Membres


Maria del Mar Campins Eritja (IP)
Francesc Xavier Pons Rafols
Josep Maria de Dios Marcer
Teresa Fajardo del Castillo
David Bondia Garcia
Javier Fernandez Pons
Francesco Sindico
Elisenda Calvet Martinez

Activitats


Publicacions